DISCLAIMER

per 01-01-2022

Legal Disclaimer voor het gebruik van deze website.

per 01-01-2015

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt of gebruik maakt van onze online services, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

1. Aansprakelijkheid
BIZDRIVE stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan BIZDRIVE niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. BIZDRIVE vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat BIZDRIVE geen aansprakelijk aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.
Ondanks het feit dat BIZDRIVE zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BIZDRIVE niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Hoewel BIZDRIVE alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden.
Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. BIZDRIVE geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.
Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.


2. Intellectueel eigendom
De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij BIZDRIVE en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan BIZDRIVE of aan de licentiegever. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BIZDRIVE.


3. Wijzigingen
BIZDRIVE behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.


4. Geschillen
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen gerelateerd aan deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


BIZDRIVE
Business Taxi Rotterdam
Sheffieldstraat 21
3047AN Rotterdam
Customer Service: 010-462.62.32 24/7
bizdrive@rtc-rotterdam.nl

© Copyright 2017 BIZDRIVE Business Taxi Rotterdam • Alle rechten voorbehouden • BIZDRIVE is onderdeel van RTC bv • Webdesign & Realisatie Maasstad Marketing
Bellen
Reserveren